Call of Duty 2 – Seznam příkazů (cvar)

Nastavení zobrazení a umístění různých informací

cg_blood – vypnutí/zapnutí krve
cg_brass – vypnutí/zapnutí zobrazení nábojů
cg_centerPrintY – poloha zpráv zobrazujících se uprostřed obrazovky
cg_chatHeight – maximálně na kolik řádků bude chat,při nule se nezobrazuje
cg_chatTime – doba zobrazení zprávy v chatu
cg_connectionIconSize – velikost ikony připojení (nevim jiste, ale asi ty když vam vypadne net při hrani)
cg_crosshairAlpha – průhlednost zaměřovače (např. 0,5=50%)
cg_crosshairAlphaMin – minimální průhlednost zaměřovače
cg_crosshairDynamic – nastavení pohyblivého zaměřovače (ve hře nemá nastavení tohoto cvaru efekt)
cg_crosshairEnemyColor – při zaměření nepřátele zaměřovač zčervená
cg_cursorHints – zobrazení/skrytí ikony u interaktivních předmětů (např. zbraně)
cg_descriptiveText – zobrazení/skrytí kolik jste zabili nepřátel
cg_drawBreathHint – zobrazení/skrytí nápovědy „Press shift to steady“
cg_drawCrosshair – zobrazení/skrytí zaměřovače
cg_drawCrosshairNames – zobrazení/skrytí jména spoluhráče nad zaměřovačem
cg_drawFPS – zobrazení fps a dalších zajímavostí
cg_drawLagometer – zobrazí/skryje lagometer
cg_drawMantleHint – zobrazení/skrytí ikony „Press space to jump“
cg_drawSnapshot – zobrazení skrytí snapshot count
cg_drawTurretCrosshair – ?
cg_gameBoldMessageWidth – velikost textu ve hře (např. když někoho zabijete)
cg_gameMessageWidth – ?
cg_headIconMinScreenRadius – velikost týmové ikonky (při nule nemizí)
cg_hintFadeTime – ?
cg_hudChatPosition – umístění chatu na obrazovce (x y)
cg_hudCompassMaxRange – ?
cg_hudCompassMinRadius – ?
cg_hudCompassMinRange – ?
cg_hudCompassSize – ?
cg_hudCompassSoundPingFadeTime – ?
cg_hudCompassSpringyPointers – ?
cg_hudDamageIconHeight – ?
cg_hudDamageIconOffset – ?
cg_hudDamageIconTime – ?
cg_hudDamageIconWidth – ?
cg_hudGrenadeIconHeight – ?
cg_hudGrenadeIconOffset – ?
cg_hudGrenadeIconWidth – ?
cg_hudGrenadePointerHeight – ?
cg_hudGrenadePointerPivot – ?
cg_hudGrenadePointerWidth – ?
cg_hudObjectiveMaxRange – ?
cg_hudObjectiveMinAlpha – ?
cg_hudObjectiveMinHeight – ?
cg_hudProneY – ?
cg_hudSayPosition – ?
cg_hudStanceHintPrints – zobrazení/skrytí nápovědy pro skrčení a lehnutí
cg_marks – zapne/vypne některé detaily(např. kulky ve zdi,poškození po výbuchu atd.)
cg_marksLimit – maximum zobrazených marks pokud máte cg_marks nastaveno na 1
cg_noTaunt – asi nastaveni aby jste se neslyšeli v reproduktorech když používáte mikrofon
cg_predictItems – určuje, zda hra považuje předmět (zbraň) za sebraný v daném čase, což může určit dle klienta(1) nebo serveru(0).
Doporučuji nastavit na 0, aby vám nebyl milně indikován předmět, který jste na serveru ještě vlastně nesebrali.
cg_scoreboardBannerHeight – ?
cg_scoreboardItemHeight – ?
cg_scoreboardScrollStep – ?
cg_scriptIconSize – velikost teamové ikonky
cg_subtitleCharHeight – ?
cg_subtitleMinTime – ?
cg_subtitlePosX – pozice titulků x
cg_subtitlePosY – pozice titulků y
cg_subtitles – vypne/zapne titulky
cg_subtitleWidthStandard – ?
cg_subtitleWidthWidescreen – ?
cg_teamChatsOnly – pouze teamový chat
cg_viewsize – nastavení zobrazení v % (při menším než 100 je okolo černý rámeček)
cg_voiceIconSize – nejspíše velikost ikonky při voice chatu
cg_voiceSpriteTime – délka zobrazení ikonky voice chatu nad hlavou hráče
cg_weaponCycleDelay – přidává zpoždění ke kolečku myši, abyste nepřetáčeli přes zbraně příliš rychle
Nezrychluje změnu zbraně, jen udává počet otočení kolečka potřebné k přehození zbraně.
cg_youInKillCamSize – ?

Síťové nastavení (většina)

cl_allowDownload – automatické stahování map
cl_anonymous – ?
cl_freelook – zapne freelook
cl_maxpackets – Omezuje počet packetů poslaných od vás na server. Pokud máte pomalejší upload mělo by vám pomoci pohrát si s tímto nastavením.
Nízká hodnota způsobí, že budou pohyby vaší postavy ve hře trhané, naopak vyšší hodnoty zajistí plynulý chod hry.
cl_maxPing – maximální akceptovatelný ping (??)
cl_packetdup – duplikování packetů
cl_punkbuster – povolení/zakázání anti-cheatu (PunkBusteru)
cl_voice – povolení/zakázání voice chatu ve hře
cl_wwwDownload – povoleni stahování z www stranek (jen na některých serverech)
snaps – Ovlivňuje kolik „gameworld updates“ budete od serveru přijímat. Nastavení je závislé na nastavení „sv_fps“ na serveru.
rate – počet dat přenesených od vás na server

Nastavení konzole

con_inputBoxColor – barva konzole (místo do kterého se vepisují příkazy)
con_inputHintBoxColor – barva nápovědy (zobrazené možnosti, když píšete příkaz)
con_minicon – zobrazení informací vlevo dole (kdo koho zabil)
con_miniconlines – počet řádků infa vlevo dole
con_minicontime – čas za který zmizí řádek v infu vlevo dole
con_outputBarColor – v rozšířeném zobrazení konzole (shift+;) barva posuvníku
con_outputSliderColor – barva písma v rozšířeném zobrazení
con_outputWindowColor – barva pozadí rozšířeného zobrazení
con_restricted – aktivace všech příkazů (aktivuje se hodnotou 0)

Nastavení HUD

hud_deathQuoteFadeTime – asi čas infa vlevo dole(nejspíše stejné jako con_minicontime)
hud_enable – zobrazení HUD (všechno v dolní části obrazovky)
hud_fade_ammodisplay – zobrazení nábojů
hud_fade_compass – odebere kompas
hud_fade_healthbar – zobrazeni života (Deaktivace funguje jen na některých serverech)
hud_fade_offhand – počet granátů
hud_fade_stance – čas zobrazení postoje
hud_fadeout_speed – kolonka sprintu (Deaktivace funguje jen na některých serverech)
hud_flash_period_offhand – ?
hud_flash_time_offhand – ?
hud_health_pulserate_critical – ?
hud_health_pulserate_injured – ?
hud_health_startpulse_critical – ?
hud_health_startpulse_injured – ?

Nastavení lokalizace

loc_forceEnglish – přeložení hry do ENG (např. pokud mate polskou verzi)
loc_language – Vyber jazyka 0-ENG (nebo jazyk vaší verze hry) 1-FR 2-DE 3-IT 4-Spanish

Nastavení myši

input_viewSensitivity – ?
cl_mouseAccel – akcelerace myši
in_mouse
– input mouse – použití myši
m_filter
– zjemnění myši, u mě nemělo vliv na rychlost
m_forward – ryhlost myši nahoru/dolu při invertovaném pohybu
m_pitch – rychlost myši nahoru/dolu při normalnim pohybu
m_side – rychlost myši do stran při invertovaném pohybu
m_yaw – rychlost myši do stran při normalním pohybu
sensitivity – nastavení citlivosti myši

Nastavení zvuku

mss_3d_provider – poskytovatel 3D zvuku (např EAX)
mss_khz – nastavení frekvence zvuku
snd_bits – ?
snd_errorOnMissing – ?
snd_khz – ?
snd_slaveFadeTime – ?
snd_stereo – ?
snd_touchStreamFilesOnLoad – ?
snd_volume – ?

Pokročilé nastavení sítě

net_noipx – zapnuti/vypnuti pouziti IPX
net_noudp – zapnuti/vypnuti použití UDP
net_socksEnabled – zapnutí/vypnutí požití socks
net_socksPassword – nastavení hesla pro socks
net_socksPort – port pro socks
net_socksServer – socks server
net_socksUsername – přihlašovací jméno pro socks

Grafické nastavení

r_aaAlpha – druh anti-Alisingu
r_aaSamples – určuje úroveň anti-aliasingu
r_anisotropy – úroveň anizotropního filtrování
r_aspectRatio – poměr stran obrazu
r_autopriority – při minimalizaci hry se automaticky nastaví priorita na nízkou
r_depthPrepassModels – ?
r_displayRefresh – obnovovací frekvence monitoru
r_distortion – nejspíše zpětná vazba po výbuchu granátu atd.
r_dlightLimit – maximální počet vyobrazených dynamických světel
r_drawSun – zobrazení slunce
r_fullscreen – režim celé obrazovky
r_gamma – nastavení jasu
r_glow – nastavení odlesků (jen u DirectX 9)
r_ignorehwgamma – ignorovat hardwarové nastavení gammy
r_inGameVideo – zobrazovat videa ve hře
r_lodScale – rychlost obnovování efektů
r_mode – rozlišení monitoru
r_monitor – identifikace monitoru v případě, že jich máte více (??)
r_overbrightBits – světlost mapy
r_picmip – kvalita textur (vyšší hodnota = menší kvalita!)
r_picmip_bump – kvalita bump textur (vyšší hodnota = menší kvalita!)
r_picmip_manual – manuální nastavení kvality textur (pokud date „0“ tak se ostatní změny „picmip“ neprojeví)
r_picmip_spec – kvalita minimap textur (vyšší hodnota = menší kvalita!)
r_polygonOffsetBias – množství textur (při 16 žádné)
r_polygonOffsetScale – množství textur (při 4 žádné)
r_portalBevels – helps cull geometry by portals that are acute when projected onto screen (??)
r_railCoreWidth – nejspíše tloušťka dráhy kulky
r_rendererPreference – použití DirectX 7 nebo 9
r_swapInterval – synchronizace FSB s frekvencí monitoru.
r_textureMode – druh filtru textur
r_zFeather – jedná se o komplikovanou metodu pro generování realistického kouře a efektů počasí.
sc_enable – dynamické stíny (jen DirectX 9)

Ostatní nastavení

name – jméno hráče (nick)
cl_yawspeed
– rychlost pohybu při zaměřování na klávesnici (horizontálně)
cl_pitchspeed – rychlost pohybu při zaměřování na klávesnici (vertikálně)
g_allowvote – povolení hlasování
g_useGear – ?
com_hunkMegs – udává paměť v MB, kterou si má hra rezervovat pro ukládání informací.
Mělo by to zvýšit rychlost načítání map. Doporučuji 1/3 nebo 1/2 celkové RAM.
com_introPlayed – povoleni přehrávaní intra-význam to ma asi jen v singlplayeru
com_maxfps – uzamkne počet snímků za sekundu na hodnotě, kterou nastavíte
com_recommendedSet – doporučené nastavení

Singleplayer

ai_corpseCount – počet mrtvol (pouze Single Player)
fx_sort – vypnutí určitých efektů hry – multiplayeru musí být nastaveno na hodnotu  1 jinak je to bráno jako cheat

Nastavení na straně serveru

sv_framerate_smoothing 1 – pro vynucení plynulého framerate (uplatní se pouze pokud zakládáte server)
sv_allowDownload – povolit stahování
sv_floodProtect
sv_hostname – nastavení jména serveru
sv_maxclients
sv_maxPing
sv_maxRate
sv_minPing
sv_punkbuster – zapnutí/vypnutí anti-cheat ochrany
sv_reconnectlimit
sv_voice – povolení voice chatu
sv_wwwBaseURL
sv_wwwDlDisconnected
sv_wwwDownload

Informace o hardware

sys_configSum
sys_cpuGHz
sys_gpu „NVIDIA GeForce FX 5200“
sys_sysMB

Nastavení UI

ui_bigFont
ui_browserFriendlyfire
ui_browserKillcam
ui_browserMod
ui_browserShowDedicated
ui_browserShowEmpty
ui_browserShowFull
ui_browserShowNoPassword
ui_browserShowPassword
ui_browserShowPunkBuster
ui_browserShowPure
ui_currentMap
ui_currentNetMap
ui_dedicated
ui_extraBigFont
ui_gametype
ui_joinGametype
ui_netGametype
ui_netGametypeName
ui_netSource
ui_serverStatusTimeOut
ui_smallFont

Nastavení videa

vid_xpos
vid_ypos

Nastavení mikrofonu

winvoice_mic_mute
winvoice_mic_reclevel
winvoice_mic_scaler
winvoice_save_voice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *