COD2 – Bindy, scripty, příkazy

V Call of Duty 2 leze využít mnoha příkazů sctiptů a podobných nastavení z configu, ale také přímo ze hry. Tyto příkazy vám mohou zvelebitváš nick name barvami, spustit nahrávání záznamu ze zápasu, nastavení předkonfigurovaného bindu a mnoho dalšího. Právě na tyto příkazy a další drobné nastavení se podíváme v tomto článku.

Konzole

Konzole se zapíná pomocí klávesy „~“ která se nachází pod klávesou Escape. Do této konzole se vypisuje veškeré dění ve hře a také se do ní vkládají příkazy. Pro úplný výpis konzole slouží zkratka „shift+~„.

Bindy

Bind je způsob mapování libovolného příkazu k libovolné klávese. Tedy například „/bind p name say Hello world!“ vypíše vždy po stisknutí klávesy „p“ do chatu „Hallo world!“ Takto se dá mapovat jakýkoliv příkaz, na jakoukoliv klávesu. Syntaxe je vždy /bind „klávesa“ „příkaz“ „parametr“…

Barevný nickname

Hra disponuje možností obarvit si jméno (nickname), které bude mít barvy jaké deklarujeme v tabulce výpisu score (scoreboard) či v chatu. Barvy mají v nicku určitou syntaxi a tou je, že před číslo, které určuje barvu vložíte znak „^“stříšky – jednoduše např. pomocí klávesové zkratky „alt+94“ v případě, že máte klávesnici přepnutou na českou znakovou sadu.

Příklad: f^1$^7.max^9X^7x ^9RattenZone

Takže pokud si potřebujete tento postup zrychleně vyzkoušet přímo ze hry zapněte konzoli a napište příkaz „name ^1Jmeno“ – ve scoreboardu by se měl objevit nápis „Jméno“ a být celý červeně.

Seznam barev:

^^0= černá (u černé barvy musíte použít 2x stříšku ^)
^1= červená
^2= zelená
^3= žlutá
^4= modrá
^5= světle modrá
^6= fialová
^7= bílá
^8= když hrajete za Američany (i Němce)- matně zelená
když hrajete za Rusy (i Němce)- růžová
když hrajete za Brity (i Němce)- modrofialová
^9= šedá

Dvojité použití

Duplicitním použitím docílíte toho, že váš nick bude barevný i ve výpisu chatu a tabulce kde se zobrazuje kdo koho zabil. Problémem je, že v některých částech hry bude syntaxe celého příkazu viditelná, tedy bude vidět i stříška s jedničkou.

Příklad: max^11Xx = maxXx

Voice messages

Dalšími bezesporu rychlými příkazy, kterými lze vyjádřit velmi rychle a efektivně většinu příkazů vašim spoluhráčům jsou hlasové příkazy. Řadí se do několika kategorií a lze ve vyvolat defaultně klávesou „v“ a vybírat čísly. nebudete se tedy muset zdržovat zdlouhavým vypisováním do chatu. Po zadání příkazu se ozve ve hře to co jste chtěli říci, souběžně se to vypíše do chatu a vaše ikona začne blikat na minimapě. Příkladem může být voice „Enemy spotted!“, kdy spoluhráč nejenom ví, že jste zahlédl nepřítele, ale ví i přibližně kde.

Význam jednotlivých klávesových kombinací:

Pohyb (Move):
Klavesy
Hláška Význam
V+1+1 Follow me! Za mnou!
V+1+2 Move in! Dovnitř
V+1+3 Fall back! Ústup!
V+1+4 Suppressing fire! Umlčující palbu!
V+1+5 Squad, attack left flank! Četo útok na levé křídlo !
V+1+6 Squad, attack right flank! Četo útok pravé křídlo!
V+1+7 Squad, hold this position! Četo držet pozice!
V+1+8 Squad, regroup! Četo přeskupit se!
Hlášky (Statements)
Klavesy
Hláška Význam
V+2+1 Enemy spotted! Vidím nepřítele!
V+2+2 Enemy down! Nepřítel mrtev!
V+2+3 I’m in position. Jsem na místě!
V+2+4 Area secure! Prostor zabezpečen!
V+2+5 Grenade! Granát!
V+2+6 Sniper! Sniper!
V+2+7 Need reinforcements! Potřebuji posily!
V+2+8 Hold your fire! Nestřílet!
Odpovědi (Responses)
Klavesy
Hláška Význam
V+3+1 Yes sir! Ano Pane!
V+3+2 No sir! Ne Pane!
V+3+3 On my way. Za mnou!
V+3+4 Sorry! Promiň!
V+3+5 Great shot! Skvělý zásah!
V+3+6 Took long enough! Trvá vám to moc dlouho!
V+3+7 Are you crazy? Jsi normální?

Ostatní příkazy

Když spustíte konzoli musíte vymazat znak středníku a vždy vložit lomítko před zadávaný příkaz, pak můžete vkládat mnoho příkazů i ze seznamu cvarů. U příkazu se vždy zobrazí nápověda pro jeho případné parametry.

/kill – Zabít se
/screenshotJPEG – Vyfotí konzoli a obrázek uloží do složky s hrou (v případě použití bindu vyfotí danou scénu)
/connect 192.168.0.1 – připojení k dané IP drese (serveru)
/reconnect – znovupřipojení (na poslední připojený server)
/disconnet – odpojí se ze serveru (do menu)
/bind – mapování příkazu na klávesu (přímo z konzole)
/name – změní nickname
/record název – začne nahrávat demo ze zápasu, které se uloží do složky s hrou a bude se jmenovat „název“
/stoprecord – zastaví nahrávání
/demo název – přehraje záznam který se jmenuje „název“
/pb_plist – seznam hráčů podle PunkBusteru
/pb_kick 1 – vyhození hráče číslo 1 dle seznamu „plist“

Scripty

Scriptování je zjednodušeně spouštění různých sekvencí příkazů pomocí buďto klávesou (bindem) nebo načtením konfiguračního souboru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *