Windows XP mode

Součástí Windows 10 Pro (narozdíl od Windows 7 Pro) není nativní Windows XP mód. Ale s pomocí Hyper-V není problém si ho vytvořit a plně přizpůsobit. Je třeba platná licence Windows XP Pro! Nevýhodou oproti nativnímu řešení XP móde na Windows 7 Pro je, ... Read more »