Win 10 - Windows XP mode

Win 10 - Windows XP mode

Součástí Windows 10 Pro (narozdíl od Windows 7 Pro) není nativní Windows XP mód. Ale s pomocí Hyper-V není problém si ho vytvořit a plně přizpůsobit.

Je třeba platná licence Windows XP Pro!

Nevýhodou oproti nativnímu řešení XP móde na Windows 7 Pro je, že do prostředí Hyper-V se nepřenese licence na hostovaný systém, tudíž bude ve lhůtě 30ti dnů nuceni vložit licenci na Windows XP Pro a systém aktivovat.

Instalace Hyper-V

Podporu virtuálního prostředí spustíme v Ovládacích panelech, záložce „Programy a funkce“ nalevo klikneme na „Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows“ a přidáme funkci „Hyper-V“. Bude následovat restart.

Alternativně lze instalaci provést i z prostředí PowerShellu příkazem:

Enable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName Microsoft-Hyper-V -All

Stažení a úprava VHD

Stáhněte oficiální Windows XP mode (pro Windows 7) přímo ze stránek MS. Níže přikládám odkaz na jeho českou jazykovou mutaci.

WindowsXPMode_cs-cz.exe

K dispozici jsou 32 bitové verze systému v klasickém a „N“ provedení (bez integrovaného přehrávače WMP). Velikost cca 446 MB.

U staženého instalátoru skrze „Vlastnosti“ odblokujte soubor

vXP2.png

Následně soubor otevřete např. pomocí programu 7-Zip a extrahujte z něj soubor „XMP“ ze složky „sources“.

Instalátor

Extrahovaný soubor „XMP“ otevřeme stejným způsobem a z jeho útrob extrahujeme soubor virtuálního disku (VirtualXPVHD).

VHD

Soubor VirtualXPVHD opatříme příponou .vhd čímž z něj uděláme funkční virtuální disk, který si ihned můžeme dvoj klikem připojit a prohlédnout.

Disk se nám připojí jako další disková jednotka v „Tento počítač“. Disk není blokován proti zápisu, tudíž já si do něj např. ihned nakopíroval složku s instalačkami programů, se kterými budu chtít v rámci virtuálního prostředí pracovat.

vXP5-1.png

Po dobu provozu virtuálního stroje, ale disk připojený k hostitelskému počítači být nemůže, takže jej nezapomeňte po provedení změn opět odpojit.

Tvorba virtuálního stroje

Dále si vytvoříme virtuální stroj ve kterém využijeme tento stažený a upravený virtuální disk. Dejte start napište „Hyper-V“ a měl by se vám nabídnout „Správce technologie Hyper-V„. V něm zvolíme možnost „Nová“ a následně virtuální počítač.

Hyper-V
  1. Zvolíme jeho název
  2. Zvolíme „1. generaci“ virtuálního stroje (protože Windows XP neběží na UEFI)
  3. Nastavení paměti doporučuji udělat napevno. V mém případě tedy 2GB a bez dynamicky alokované paměti
  4. Konfiguraci sítě můžete v tomto kroku ponechat na „nepřipojeno“
  5. Ve volbě virtuálního disku máme možnost „Použít existující virtuální disk“ pomocí které přiřadíme tomuto stroji náš vyextrahovaný VirtualXPVHD.vhd
  6. Dále už dáme jen dokončit, ale námi vytvořený virtuální počítač zatím nespouštíme.

V prostředí správce Hyper-V klikneme na námi vytvořený virtuální počítač a dáme „Nastavení“ v okně nastavení zvolíme „Přidat Hardware“ a zvolíme „Starší síťový adaptér“ a „Přidat„.

image-1.png

Tento síťový adaptér nyní pomocí přepínače nasměrujeme na vaši síťovou kartu, popř. wifi adaptér.

image-2.png

Windows XP

V prostředí virtuálního stroje jen po prvním spuštění klasicky dokončíme nastavení instalace.

Dále si můžeme zkontrolovat přístupnost námi vytvořené složky přímo v systému a začít normálně pracovat.

Windows XP mode

Testovaný SW pro Windows XP

V prostředí Windows XP SP3 se v našem případě dají provozovat pouze 32 bitové aplikace pro architekturu x86. Takže si níže odložím výpis mnou testovaných verzí:

Nezbytné aktualizace